Atenție! O serie de documente, a căror valabilitate a fost prelungită în repetate rânduri pe perioada stării de alertă, își vor pierde valabilitatea în data de 31 martie, fiind necesară o nouă evaluare a medicului specialist pentru emiterea acestor noi acte, spun reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate. 

În această situație se află:

- biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;

- biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;

- recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive ce se depun/se transmit pe cale electronică la casa de asigurări de sănătate;

- deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive.

Conform reglementărilor în vigoare, perioada de valabilitate a acestor documente o puteți regăsi și pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.