Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, fapta de a circula fără a deţine rovinietă valabilă constituie contravenţie continuă şi se sancţionează cu amendă, a comunicat Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România. Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi a deţinerii rovinietei valabile, în cazul vehiculelor înmatriculate în România revine exclusiv persoanelor fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România mai atrage atenţia CNADNR. În cazul în care, contravenţia este constatată prin mijloacele tehnice amplasate pe reţeaua de drumuri naţionale din România (sistem de camere video fixe sau mobile), procesul-verbal de constatare a contravenţiei se poate încheia şi în lipsa contravenientului, mai scrie în comunicatul CNADNR. Indentificarea şoferului se va face pe baza datelor furnizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini.