Termenul limită de depunere a Declaraţiei unice este 31 iulie.

Ministerul Finanţelor precizează că declaraţia se poate depune atat online, la adresa declunica.anaf.ro, prin intermediul Spaţiului Privat Virtual, cât şi la ghişeele administraţiilor fiscale, prin poştă sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Obligaţia de depunere a Declaraţiei unice revine persoanelor fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din România şi din străinătate şi celor care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit unui comunicat al MFP.

Persoanele care  aleg să plătească contribuţia de asigurare de sănătate deşi nu realizează venituri, trebuie, de asemenea, să depună Declaraţia Unică.

Pentru depunerea online a Declaraţiei Unice până la 31 iulie 2018 se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit aferent anului 2018 şi plătit integral până la 15 martie 2019.

Dacă Declaraţia nu este depusă la termenul prevăzut de lege, acest fapt se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei, potrivit art.336 alin.(3) din Codul de Procedură Fiscală, potrivit Ministerului.