Federația Asociațiilor de Proprietari vine cu mai multre precizări referitoare la contractele ce trebuie semnate, în aceste zile, cu noul Serviciu Public de Termoficare. Potrivit unui comunicat de presă, contractele trebuie să fie semnate obligatoriu de către președintele asociației (sau de o persoană mandatată de acesta prin procură autentificată) și trebuie să cuprindă referiri la perioada contractuală.   Un alt capitol trebuie să cuprindă costul contractului. La acest capitol, în mod obligatoriu, trebuie să fie precizat pretul giga caloriei. În plus, este foarte important ca în cazul în care pe parcursul perioadei contractuale se întrerupe frunizarea, contractele să cuprindă obligatoriu penalități de întrerupere a furnizării și clauze de reziliere.