288 de profesori braşoveni s-au înscris pentru examenul de Definitivat în învăţământ din 2018.

Proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, pentru anul şcolar 2017-2018, se va desfăşura miercuri, 18 iulie, dar până atunci, candidaţii trebuie să mai treacă prin două inspecţii de specialitate şi printr-o evaluare a portofoliului profesional.

Nota obţinută la examen se calculează după o formulă care înglobează cele două note obţinute la examenul de specialitate, nota portofoliului şi nota de la examenul scris. Nota minimă de promovare a examenului este 8.

Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei ori, înscrierile ulterioare la examen realizându-se în schimbul unei taxe de 300 lei.