Cele mai multe facturi de decontat au venit la CAS Braşov din Franţa, Germania şi Spania. Total: 4,6 milioane de lei, pentru 5.300 de cazuri.

  227 mii lei au cheltuit, anul trecut, spitalele din Braşov pentru îngrijirile acordate străinilor care au avut nevoie de asistenţă medicală, în baza cardului european de sănătate şi a formularului S 1, respectiv cel care atestă că persoana străină asigurată a unui alt stat european a obţinut drept de şedere în România.

 Alţi 33 mii lei au fost bani cheltuiţi pe medicamente, iar 5 mii lei, în domeniul medicinei de familie. Un total de peste 266 mii lei, pe care CAS Braşov urmează să-i recupereze.

  Potrivit jr. Ancuţa Daisa, purtător de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Braşov, „conform regulamentului, se transmit formularele E 125, care reprezintă facturi, către CNAS, organismul de legătură din România, urmând ca aceasta la rândul ei, să se adreseze statelor UE în vederea recuperării acestor sume”.

 Pe parcursul anului trecut s-au înregistrat în evidenţa CAS Braşov 347 formulare S1.

  În ceea ce priveşte sumele decontate de CAS Braşov braşovenilor asiguraţi care s-au tratat în străinătate, instituţia a plătit aproape 16 mii lei celor care au plătit asistenţa medicală în străinătate, neavând la ei cardul european de sănătate sau formulare.

  De asemenea, „CAS a rambursat statelor UE suma de 4.600 mii lei reprezentând servicii medicale acordate asiguraţilor noştri de către furnizori de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu instituţii de asigurări de sănătate din statele UE, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene”, a explicat Ancuţa Daisa.

   Cele mai mari decontări sunt pentru state precum Franţa (peste 1.630 mii lei), Germania (aproape 1.500 mii lei) şi Spania (peste 780 mii lei).

    În total, anul trecut, au fost verificate, înregistrate şi validate în vederea plăţii un număr de 5.300 de formulare E 125 – un fel de facturi pentru serviciile medicale ale braşovenilor în străinătate, comunicate pe parcursul anilor 2015 – 2017.

   Pe de altă parte, CAS a eliberat, anul trecut, aproape 16.000 de carduri europene de sănătate şi aproape 1.000 de certificate de înlocuire provizorie al acestuia.