Airbus Helicopters (fosta Euro­cop­ter Group), parte a grupului aero­nautic EADS, al doilea jucător de pe piaţa ae­ro­nautică la nivel mondial, in­ten­ţio­nea­ză să deschidă în România o linie de pro­ducţie de elicoptere civile de tip Su­per Puma, potrivit unei propuneri de pe or­dinea de zi a adunării generale de la pro­du­cătorul român de elicoptere IAR Braşov scrie zf.ro. Astfel, pe ordinea de zi a AGA pro­gra­mată pentru data de 29 mai figurează „analizarea şi luarea unor decizii pe mar­ginea solicitării Airbus Helicopters pri­vitor la implicarea SC IAR SA în proiectul de deschidere a unei linii de fabricaţie elicoptere de tip SuperPuma MK 1 în România“. Solicitarea din partea grupului Airbus vine în contextul în care com­pa­nia de stat IAR Braşov este im­plicată împreună cu Airbus Helicopters în joint-venture-ul Euro­copter Ro­mânia, la care deţine 48,9% din acţiuni.