În cadrul proiectului ”Oportunitate pentru viitor - A doua şansă în educaţie pentru persoanele de etnie romă din comuna Tărlungeni” , POS DRU /163/2.2/G/134745, Asociaţia Dezvoltare Comunitară si Egalitate de Şanse KHETANIPEN, comuna Tărlungeni, a organizat în cadrul activităţilor nonformale o vizită laMuzeul de Etnografie din Municipiul Braşov pentru beneficiarii proiectului.