Pe raza Județului Brașov nu a fost înregistrat, deocamdată, nici un focar de pestă porcină africană.

Evoluţia bolii este în permanență monitorizată, prin examene clinice şi de laborator, controale la nivelul exploatațiilor comerciale de porcine, stâni si exploatații nonprofesionale.

Zilnic se efectuează acțiuni de control în trafic împreună cu  reprezentanții poliției și se întreprind măsuri în funcţie de circumstanţe.

Până în prezent s-au efectuat un număr de aproximativ 28 de controale în trafic și au fost organizate o serie de întâlniri locale cu cetățenii, în scopul informării acestora asupra masurilor de prevenire și combatere a Pestei Porcine Africane precum și acordarea de despăgubiri crescătorilor de porci în cazul apariției bolii.

Toate animalele suspecte trebuie sacrificate şi neutralizate, iar proprietarii vor fi despăgubiţi de către stat, în condiţiile prevăzute de legislaţie.

Până la această dată au fost despăgubiți 3.142 de proprietari, valoarea totală a plăților fiind de 14.296.000 de lei.

Pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel social din punct de vedere economic.