Absolvenţii promoţiei 2017 se pot înregistra în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire.

Acest termen se calculează începând cu data absolvirii studiilor, dacă este menţionată în mod expres pe adeverinţa de absolvire eliberată de instituţia de învăţământ; sau începând cu data de 1 a lunii următoare celei înscrise în adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.

Depăşirea acestui termen de 60 de zile atrage după sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de şomaj.

Pentru absolventii de liceu, termenul de 60 de zile se calculează de la data absolvirii liceului.

Înregistrarea absolvenţilor ca persoane în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul AJOFM Braşov din str. Lungă nr. 1A şi la toate punctele de lucru din localităţile Făgăraş, Codlea, Rupea, Râşnov, Zărneşti şi Săcele, în a căror rază teritorială îşi au domiciliu. 

Dosarul de înscriere trebuie să conţină, în original şi copie, cartea de identitate, act de studii sau adeverinţă (în cazul absolvenţilor de liceu – certificat de absolvire); adeverinţă medicală – cu menţiunea „Apt pentru muncă”, „Clinic sănătos” sau „Apt pentru muncă cu eventuale restricţii medicale”.