Ziua de 9 Mai are în conștiința poporului român o triplă semnificație: proclamarea independenței de stat a României la 9 mai 1877, Victoria Coaliței Națiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial la 9 mai 1945 și Ziua Europei (sărbătorită din 1985).

     Avem parte așadar în această zi de o triplă sărbătoare! Cea mai cunoscută dintre ele este cea declarată „Ziua Europei”.

     În fiecare an, în data de 9 mai, întreaga Europă sărbătorește ziua continentului. Evenimentul are rolul de a marca și a promova rezultatele Uniunii Europene: pace, cooperare econimică, liberă circulație.

 În urmă cu 68 de ani, în 9 mai 1950, ministrul de Externe al Franţei, Robert Schuman, a propus Germaniei, dar şi altor state plasarea producției de cărbune și oțel sub controlul unei autorități comune, pentru a se controla în acest fel producția de armament și posibilitatea ca un viitor conflict militar să poată fi evitat. Propunerea lui Robert Schuman este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene. Dând curs apelului lui Robert Schuman, statele Beneluxului și Italia s-au alăturat Franței și Germaniei și la 18 aprilie 1951, a fost semnat Tratatul de la Paris, care instituia Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO) între Germania, Franța, Belgia, Italia, Luxemburg și Olanda. Aceste state au semnat, la 25 martie 1957, Tratatele de la Roma, care instituiau Comunitatea Economică Europeană (CEE), cunoscută și ca Piața Comună, și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA, astăzi EURATOM). Atât Tratatul de la Roma, cât și Tratatul CEEA au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958. Ulterior, la acest complex proiect de construcție europeană s-au alăturat Irlanda, Marea Britanie și Danemarca (1973), Grecia (1981), Spania și Portugalia (1986), Suedia, Austria și Finlanda (1995), în 2004 - noi zece state: Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia, Slovenia, Polonia și Ungaria, în 2007, Bulgaria și România, iar în 2013, Croația.

    În anul 1985, cele zece state membre care formau la acea dată Comunitatea Europeană, au hotărât ca ziua de 9 mai să devină Ziua Europei, iar simbolurile Uniunii Europene să fie: drapelul, imnul, deviza şi moneda unică euro.

   Steagul, cu cele 12 stele galbene dispuse în cerc, pe fond albastru, reprezintă unitatea şi identitatea popoarelor Europei. Cercul reprezintă solidaritatea şi armonia, iar stelele, în număr de 12 reprezintă perfecţiunea . Începând cu anul 1986, steagul cu cele 12 stele galbene este utilizat de către toate instituţiile Uniunii Europene.

   În anul 1972, Consiliul Europei a decis ca „Oda bucuriei“ – ultima parte a Simfoniei a IX –a de Beethoven - să devină imnul său, iar în anul 1985 statele membre UE l-au adoptat şi ele, ca imn oficial al Uniunii Europene, subliniindu-se astfel unitatea în diversitate şi aspiraţia către valorile comune, pacea şi solidaritatea europeană. Asadar, imnul Uniunii Europene este „Oda bucuriei“.

  Pentru prima dată în anul 2000 a fost folosită deviza Uniunii Europene: „Unitate în diversitate”.

  Tratatul de la Roma, din 1957, declara că piaţa comună este unul din obiectivele Comunităţii Europene, iar din anul 1992 s-a introdus conceptul de Uniune Economică şi Monetară punându-se bazele monedei unice. În anul 1995, în luna decembrie, Consiliul de la Madrid a decis ca moneda unică să poarte numele de „euro”, iar din anul 2002 Euro a intrat în circulaţie.

  Așadar, astăzi, continentul nostru sărbătorește „Ziua Europei".

    Însă nu treuie să uităm nici o clipa și celelalte două semnificații pe care data de 9 mai le are pentru noi, românii.

    9 mai 1877 a fost ziua în care Parlamentul ţării a proclamat „Independenţa absolută a României”.

      Proclamarea independentei statale la 9 mai 1877 nu a fost un act spontan, ci o încununare a strădaniilor tot mai numeroase din acei ani, o aruncare peste bord a ultimei verigi a suzeranității otomane.

     În acea zi, Mihail Kogălniceanu declara în Parlament: „Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare”. Independența astfel proclamată trebuia consfințită și aparată pe câmpul de luptă spre a putea fi impusă forțelor militare turcești și recunoscută apoi de puterile europene.

   Mai bine de o jumătate de secol mai târziu, în 9 mai 1945, românii au trăit bucuria capitulării celui de-al treilea Reich. Ziua de 9 mai 1945 este ziua în care Aliații din cel de-al doilea război mondial au obținut victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt celei mai pustiitoare conflagrații din istoria continentului european. Semnarea actului de capitulare necondiţionată a Germaniei a avut loc la cartierul general sovietic din Berlin. Astfel a luat sfârşit cel de-al II-lea Război Mondial pe continentul european.

    În concluzie ziua de 9 mai reprezintă pentru noi, românii, o dată cu triplă semnificatie : cu multiple valenţe şi victorii istorice – Ziua Independenţei României (9 mai 1877), sfârşitul celui de al II-lea Război Mondial (9 mai 1945) şi desigur Ziua Europei (celebrată din 1985).