Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Braşov a primit în total în 2016  peste 650 milioane lei. Suma este mai mare cu aproape 75 milioane lei faţă de 2015 şi este destinată decontării serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale. Şi unităţile spitaliceşti din Braşov au primit mai mulţi bani cu circa 18 %. Astfel, de la 226 milioane lei în 2015, anul acesta s-a ajuns la suma de 266 milioane lei, scrie bzb.ro. Atât spitalele de stat, cât şi cele private, au avut parte de decontări iar de fonduri mărite a beneficiat şi sectorul paraclinic şi cel al medicamentelor, potrivit presei locale. Laboratoarele au primit decontări prin CAS de 24 milioane lei iar cele pentru medicamente au avut o valoare de 144 milioane lei, faţă de 140 milioane lei în 2015. Prin urmare, cifrele arată că a crescut consumul de medicamente.