Pentru anul 2018-2019, Universitatea Transilvania din Brașov pune la „bătaie” pentru absolvenții de liceu 6210 de locuri, din care 3000 sunt cu taxă, toate la învațământul de zi. La acestea se mai adaugă și cele de la fără frecvență și cursuri la distanșă la care încă nu se cunoaște numărul de locuri.

 La Universitatea Transilvania din Brașov urmează în prezent cursuri 19.320 studenți în 18 facultăți.

   Universitatea are 730 de cadre didactice, 105 programe de studii de licență, 73 de programe de master și 18 domenii de studii doctorale.

   De asemenea, Universitatea Transilvania din Brașov le oferă studenților 4 234 locuri de cazare, dupa cum urmeaza: 2534 de locuri în complexul Memo, iar 1700 de locuri pe Colină.

  Studentii cazați în căminele din Brașov beneficiază și de doua cantine.

Universitatea Transilvania din Brașov reunește următoarele Facultăți:

 Facultatea Design de produs și mediu
   Facultatea de Inginerie electronică și știința calculatoarelor
   Facultatea de Ingineria lemnului
   Facultatea de Inginerie mecanică
   Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial
   Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere
   Facultatea de Știinta și ingineria materialelor
   Facultatea de Drept
   Facultatea de Educație fizică și sporturi montane
   Facultatea de Litere
   Facultatea de Matematică și informatică
   Facultatea de Medicină
   Facultatea de Muzică
   Facultatea de Psihologie și științele educației
   Facultatea de Sociologie și comunicare
   Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor
   Facultatea de Alimentație și turism
   Facultatea de Construcții