La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov sunt scoase la concurs 38 de posturi vacante, dintre care 23 pentru asistente medicale medicină generală, 1 post asistent medical balneofiziokinetoterapie, 7 de infirmieră, 6 pentru îngrijitoare şi 1 post pentru brancardier.

Dosarele de înscriere se pot depune până în 23 mai, la secretariatul instituţiei, după ce sunt verificate de Serviciul RUNOS.

Proba scrisă este programată în 4 iunie, iar interviul, în 6 iunie.

Pentru posturile de asistente, este nevoie de studii în domeniu, atestate prin diplome (şcoală postliceală sau facultate). Pentru celelalte posturi este nevoie doar de diploma de şcoală general și nu se solicită vechime în specialitatea studiilor.

Documentele necesare întocmirii dosarului de înscriere pot fi găsite pe site-ul unităţii sanitare – hospbv.ro, la secţiunea Concursuri, unde este prezentată şi bibliografia de examen.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute şi la Serviciul RUNOS, la numărul de telefon: 0268 32 00 22, int. 259 sau 294.