Contribuabilii brașoveni pot depune la ANAF, până la 31 ianuarie 2018, declarațiile 010, 070, 220 şi 600, informează Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov.

  Recent, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov a publicat Calendarul obligațiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018. Calendarul este afişat la avizierul organelor fiscale teritoriale și este publicat pe pagina de internet a DGRFP Braşov.

    31 ianuarie 2018 este termenul limită pentru:

depunerea declaraţiei de menţiuni – formular 010/070 de către plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor care, conform articolului 80 alineat (2) din Codul fiscal, au obligaţia declarării şi plăţii trimestriale a impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale cuprinse în Declaraţia 112, dar optează pentru declararea şi plata lunară a acestor obligaţii;

depunerea formularului 220 „Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit” aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANAF număr 3780/2017;

depunerea formularului 600 „Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANAF număr 4140/2017.

     „Calendarul Obligaţiilor Fiscale aferente lunii ianuarie 2018” este un instrument de informare a contribuabililor care cuprinde informaţiile detaliate privind toate termenele limită de declarare a obligaţiilor fiscale pentru luna ianuarie 2018, conform prevederilor art.155 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.