255 de candidați au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de director și de director adjunct din unitățile școlare preuniversitare din județul Brașov

 

Dintre cei 262 de candidați înscriși, titulari în unități școlare din județul Brașov, 255 au trecut proba de evaluare a dosarelor, primind dreptul de a participa la probele acestui examen.

 

Un candidat titular la o unitate școlară din județul Buzău a participat la proba scrisă în județul nostru.


La proba scrisă au participat 246 de candidați, 9 fiind absenți.

 

Doar cei care au prezentat documente care să ateste că au absentat din cauza infectării cu virusul SarsCov 2 vor putea participa la sesiunea specială programată în data de 28 octombrie.


În județul Brașov, un număr de 157 de candidați, reprezentând un procent de 63,82 au promovat această probă, iar 89 de candidați (36,18%) nu au obținut nota minimă.


În data de 12 noiembrie Inspectoratul Școlar JudețeanBrașov va publica graficului de desfășurare a interviurilor urmând ca acestea să se desfășoare în perioada 15 noiembrie – 8 decembrie.


În data de 17 decembrie vor fi validate rezultatele finale urmând ca în intervalul 20–22 decembrie să fie emise deciziile de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022).