În data de 10 iulie 2019, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov, începând cu ora 10.00, va avea loc un workshop gratuit pe tema oportunităților de finanțare nerambursabilă.

    Consultanții de specialitate vor prezenta într-o manieră interactivă oportunitățile de finanțare din fonduri europene și naționale, deschise în prezent sau care se preconizează că vor fi lansate anul viitor.

Temele de discuție vor aborda sursele de finanțare nerambursabilă destinate întreprinderilor. Acestea sunt:

 - Programul Operațional Regional, prioritatea de investiții POR 2.1.A – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubarea de afaceri, destinată exclusiv microîntreprinderilor din zona urban.

   - Programul Operațional Regional, prioritatea de investiții POR 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, destinată microîntreprinderilor, întreprinderi mici sau mijlocii din mediul urban sau întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

  - Schema de ajutor de stat, în baza H.G. nr.807/2014 – pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, destinată atât IMM-urilor cât și întreprinderilor mari cu cel puțin un exercițiu financiar încheiat.

   - Programul național multianual de mincroindustrializare, destinat societăților comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care au minim 1 an calendaristic de la înființare.

    - Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, destinat societăților comerciale – IMM care au ca obiect de activitate comercializarea produselor și serviciilor de piață și au cel putin 1 an calendaristic de la înființare.