De luni, 25 ianuarie, începe distribuţia abonamentelor – carduri gratuite către revoluționari și veterani de război. Reprezentanţii Regiei Autonome de Transport Braşov spun că  la ridicarea cardurilor abonament, beneficiarii de transport gratuit trebuie să prezinte următoarele documente:
  • buletin/carte de identitate;
  • legitimația de veteran de război, obținută în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată cu modificările și compeltările ulterioare; sau legitimația de revoluționar, obținută în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare.
Cardurile se vor elibera la toate punctele de distribuție noi amplasate prin intermediul Proiectului ”Managementul Informatizat al Sistemului de Transport în Comun”. Lista acestor puncte, locația lor, precum și orarele de funcționare sunt afișate pe portalul www.ratbv.ro