Guvernul analizează câteva variante de modificare a taxei auto, după ce Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a afirmat că în actuala formă taxa e discriminatorie. Prima variantă luată în calcul prevede modificarea OU 50/2008 - intrată în vigoare la 1 iulie 2008 -  prin stabilirea obligaţiei de plată a taxei de poluare şi pentru autovehiculele aflate în parcul naţional înainte de intrarea în vigoare a taxei, la prima transcriere a dreptului de proprietate, respectiv la prima vânzare, cu o reducere a cuantumului taxei cu circa 30%.O altă variantă luată în calcul este modificarea OU 50/2008 privind taxa pe poluare pentru autovehicule, în sensul stabilirii obligaţiei de plată a taxei de poluare şi pentru autovehiculele aflate în parcul naţional înainte de intrarea în vigoare a taxei - fără să se mai facă referire la prima vânzare - cu diminuarea cuantumului actual al taxei pe poluare. În cazul celor care au înmatriculat autovehiculele după 1 iulie 2008 - data de intrare în vigoare a OU 50 - ar urma să fie restituită diferenţa dintre suma achitată şi cuantumul care va rezulta din aplicarea noilor prevederi. Ultima variantă analizată de Guvern este transformarea taxei de poluare impusă la data primei înmatriculări în taxă de poluare plătibilă anual de către toţi proprietarii de autovehicule, separat de impozitul pe proprietate. O decizie finală va fi luată  în următoarele două săptămâni.