Sari la conținut

A fost reintrodusă obligativitatea depunerii anuale la Registrul Comerțului a declarației privind beneficiarii reali

a-fost-reintrodusa-obligativitatea-depunerii-anuale-la-registrul-comertului-a-declaratiei-privind-beneficiarii-reali

Camera de Comerț și Industrie Brașov informează că a fost reintrodusă obligativitatea depunerii anuale la Registrul Comerțului a declarației privind beneficiarii reali și totodată, se reintroduce obligativitatea depunerii acestei declarații și de către persoanele juridice care au numai asociați persoane fizice!


Legea nr. 101 publicată în Monitorul Oficial nr. 446/27.04.2021, reintroduce două mari obligații care au fost introduse în anul 2019 prin Legea nr. 129/2019 și eliminate la scurt timp, în anul 2020, prin Legea 108/2020, respectiv, declarația privind beneficiarii reali, trebuie depusă:


1. la înregistrarea unei persoane juridice la Registrul Comerțului;


2. anual, în 15 zile de la aprobarea (nu de la depunerea) situațiilor fianciare pentru anul precedent;


Scurt istoric și îndrumar:


21 iulie 2019 - Intră în vigoare Legea 129/2019, care a introdus în România obligația de declarare a beneficiarilor reali la înființarea societăților, anual și ori de câte ori apar modificări privind beneficiarii reali,

9 iulie 2020 - Intră în vigoare Legea 108/2020, care a eliminat obligația de a depune anual declarația privind beneficiarii reali și totodată, a eliminat obligația depunerii acestei declarații de către persoanele juridice constituite numai din asociați persoane fizice,

30 aprilie 2021 - Intră în vigoare Legea 101/2021, care reintroduce declarația anuală privind beneficiarii reali ai societăților și care elimină scutirea de depunere pentru persoanele juridice constituite numai din asociați persoane fizice,

31 mai 2021 - Termenul pentru depunerea la Ministerul Finanțelor a situațiilor financiare pentru anul 2020,

până în 15 iunie, trebuie depusă la Registrul Comerțului declarația anuală privind beneficiarii reali, de către toate societățile!


Noul text de lege:


“Art. 56. (1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.
(11) Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (1) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat.
.....
(4) Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.»"

Comentarii

Ultimă oră