Sari la conținut

176 de milioane de euro pentru împăduriri, în 2012

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) pune la dispoziţia celor interesaţi să-şi împădurească terenurile agricole peste 176 de milioane de euro, în 2012, din fondurile europene disponibile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), informează luni un comunicat al APDRP.
Fondurile sunt acoperite în proporţie de 100% din bani publici (nu există obligativitatea cofinanţării) şi vor fi disponibile în câte patru sesiuni pentru depunerea proiectelor aferente măsurii 221 - "Prima împădurire a terenurilor agricole", pentru fiecare sesiune fiind disponibili câte 44 de milioane de euro. Aceste fonduri vor fi acordate sub formă de plăţi directe acordate pe an şi pe hectar, calculate în funcţie de forma de relief (câmpie, deal, munte). Potrivit APDRP, un exemplu în acest sens ar fi suma de 1.330 de euro pe care o poate primi un beneficiar pentru împădurirea unui hectar de teren agricol, la câmpie.
Prima sesiune de primire a proiectelor va fi deschisă în perioada 1 - 30 martie 2012, a doua va începe în 2 mai şi se va termina pe 31 mai, cea de-a treia, în perioada 16 august - 14 septembrie 2012, iar ultima se va desfăşura în perioada 15 noiembrie - 14 decembrie 2012.
Proiectele finanţate prin măsura 221 pot include lucrări care să prevină pagubele produse de factorii naturali dăunători, să reducă eroziunea solurilor, să poată îmbunătăţi capacitatea de retenţie a apei şi să poată creşte calitatea aerului.
De asemenea, pot asigura producerea de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea sau, după caz, creşterea biodiversităţii. Pe scurt, prin măsura 221 se îmbunătăţesc condiţiile de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenurilor agricole.
„Cu ajutorul acestei măsuri pot fi împădurite toate terenurile agricole la nivelul întregii ţări. Excepţie fac pajiştile permanente neafectate de procese de degradare a solului. Totodată, se poate asigura şi împădurirea terenurilor agricole din jurul oraşelor numai cu condiţia respectării cerinţelor specifice ale acestei măsuri de finanţare. Pot fi împădurite inclusiv terenurile care conţin soluri nisipoase şi/ sau mobile, terenurile din luncile râurilor, lunca Dunării, dar şi terenurile afectate de eroziune sau deşertificare", se arată în comunicatul APDRP.

Comentarii