La Brașov, în luna septembrie s-a organizat un workshop în care s-a discutat despre soluții de tranziție către o carieră de succes în turism, pentru elevii ce studiază turism-servicii, în liceele brașovene. Acţiunea a avut loc la partenerul nr. 1 din cadrul proiectului „Consiliere, in/formare şi orientare în carieră – soluții integrate de tranziție de la scoală la viața activă pentru elevii din liceele brașovene”, AHA Hotel School.
              La workshop au fost invitați agenți economici, institutii de învațământ-partenere, elevi - ce reprezintă principalii beneficiari -, cât și profesori-îndrumători. De asemenea, s-a contactat un partener transnaţional din Grecia, ce a făcut recomandari privind comportamentul unui potențial angajat, proaspăt absolvent, a alcătuit profilul ideal al acestuia, atuurile pe care le-ar avea un absolvent ce ar dori să se anjajeze într-o asemenea unitate de cazare. Astfel, s-a concluzionat că sunt elemente ce țin de lucru în echipă, de atitudine care face, întotdeauna diferența, de zâmbet, de flexibilitate.
              Workshop-ul a constituit un punct important de legatură şi de întâlnire pentru dezbatere şi concluzionare asupra identificării unor metode noi de organizare a practicii în segmentul turism-servicii, cât și o variantă utilă de networking.
              Proiectul vizează furnizarea de know-how şi implementarea unui model inovator în vederea dezvoltării cunoștințelor și abilităților practice pentru elevii din liceele cu profil turism-servicii și alimentație publică din judeţul Brașov. Scopul principal al proiectului constă în sprijinirea tranziției viitoare a elevilor de la școală la viața activă.
              Parteneri în cadrul proiectului sunt AHA Hotel School, Inspectoratul Școlar al Județului Brașov și Colegiul Național Andrei Bârseanu, iar Asociația American European Education din Brașov este Solicitant.
Informații legate de activităţile desfășurate în cadrul proiectului vor fi postate pe pagina web– http://cariereinturism.ro. Persoană de contact: Anca Severincu – Responsabil informare și promovare, e-mail: office@cariereinturism.ro, Daniela Felegean- Manager de proiect.