Producătorii agricoli vor avea în pieţele agroalimentare, târguri sau pieţe volante spaţii special amenajate exclusiv pentru ei. Acestea vor ocupa cel puţin 50% din totalul spaţiilor de vânzare existente. Acestea vor fi delimitate distinct şi amenajate corespunzător pentru depozitarea şi comercializarea produselor. Comercianţii vor trebui să aibă, pe lângă actele care dovedesc că sunt producători şi un card de acces. Cardul este netransmisibil şi se acordă producătorului agricol persoană fizică înregistrată fiscal în baza certificatului de producător şi având înscrise unităţile de măsură pentru produsele specifice activităţii desfăşurate.