Trei străzi din centrul istoric al oraşului, Postăvarului, Cer­bu­lui şi Pe Tocile, au fost incluse într-un program pilot prin care localarii vor fi încurajaţi să în­fiin­ţeze structurii aso­cia­tive. denumite ge­neric „Asociaţia Stra­da mea”.
Proiectul este implementat de Asociaţia Împreună pentru Dezvotarea Comunităţii în parteneriat cu Depoul de Artă Urbană - DAU şi Primăria Municipiului Braşov şi be­neficiază de finanţare europeană. Pe fiecare stradă se vor mon­ta panouri pe care se vor afişa infor­maţii despre istoricul străzii, despre obiec­tivele turistice, dar şi informaţii utile pen­tru cetăţeni.