De luni vor începe înscrerile la Universitatea Transilvania. Iar instituția a pregătit o serie de măsuri ca să îi atragă pe elevii de elită.

     Universitatea Transilvania va sprijini absolvenţii de liceu de top care aleg una dintre cele 18 facultăţi. Ba chiar, îi va ajuta şi pe absolvenţii buni, cu probleme financiare.

    Un laptop, masă gratuită la cantină şi cazare gratuită la cămin – dacă nu sunt din Braşov. Aşa vrea să atragă Universitatea Transilvania absolvenţi de liceu de top din toată ţara, la Braşov. Concret, şefii de promoţie ai liceelor, cei cu media 10,00 la Bacalaureat şi olimpicii care au reprezentat România în concursuri internaţionale care vor alege să vină la una dintre cele 18 facultăţi ale Uniersităţii Transilvania vor fi recompensaţi.

 
    Candidații admiși care au fost șefi de promoție la liceul absolvit, membri ai loturilor olimpice ale României și care au participat la competiții internaționale, dar și cei care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat  vor primi și anul acesta un laptop, cazare, un voucher pentru rechizite cu valoarea de 400 lei  și o masă gratuită la cantină pe tot parcursul primului an universitar.

    Candidații la studiile universitare de licență, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de către Ministerul de resort, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locurile finanțate de la buget, pentru un program de licență.

         Universitatea Transilvania din Brașov continuă programul „Susținem performanța” . Programul urmărește susținerea financiară a elevilor performanți pentru a studia în cadrul Universității. 

     Programul a fost lansat în 2015 şi de la an la an atrage tot mai mulţi candidaţi de top. Anul trecut a atras chiar şi un absolvent din Italia – în fapt, un tânăr născut în România ai cărui părinţi s-au stabilit în Italia şi care a revenit în ţara natală, pentru a studia la Braşov.

     Şi în acest an continuă acest program, studenții beneficiind de un laptop, cazare în cămin şi masa gratuită la cantină, dar şi o serie de facilităţi în ce priveşte studiul, cercetarea în Institutul de Cercetare-Dezvoltare şi de mobilitate internaţională prin diverse programe puse la dispoziţie, atât în cadrul Erasmus +, dar şi alte programe finanţate din fonduri proprii”, a explicat prof.univ.dr Ioan Vasile Abrudan, rector la Universitatea Transilvania Braşov.

     De toate aceste beneficii se bucură şi şefii de promoţie de la programele de licenţă care aleg un masterat la Braşov.

    De asemenea, cel mai bun doctorand va primii o bursă din partea Universităţii, de 2000 de lei, pe lângă bursa de 1550 de lei, oferită de stat.


    400 de lei pentru rechizite, masă şi cazare gratuite pentru absolvenţii de liceu de peste 8,00, cu probleme financiare

       Universitatea Transilvania din Braşov sprijină şi absolvenţii buni de liceu care aleg Braşovul şi care au dificultăţi financiare. Astfel, elevii absolvenţi ai claselor a XII-a, care au media notelor din clasele IX-XII mai mare sau egală cu nota 8, iar venitul pe membru de familie din luna mai 2019 este mai mic sau egal cu 2080 lei brut, vor primi pe durata anului I de studiu, cazare gratuită în căminele studenţeşti, masă gratuită la cantina universităţii pe durata anului universitar (voucher zilnic de masă) şi un voucher pentru rechizite cu valoarea de 400 lei. În total 54 de candidaţi admişi la Universitatea Transilvania din Braşov în sesiunea de admitere iulie 2019 pot beneficia de acest program. Beneficiarii vor fi stabiliţi în funcţie de media de admitere şi vor fi maximum 3 candidaţi admişi pentru fiecare facultate.
 
   
    Înscrierile la facultate încep de săptămâna viitoare

        Absolvenţii claselor a XII-a de liceu sunt aşteptaţi să se înscrie la cele 18 facultăţi ale Universităţii Transilvania Braşov, în perioada 15 - 20 iulie 2019.

  Pentru sesiunea de vară sunt disponibile pentru admiterea la programele de licenţă – învăţământ cu frecvenţă 6.215 locuri. Din totalul numărului de locuri disponibile pentru studiile – învăţământ cu frecvenţă, 2.885 de locuri sunt finanţate de la buget (dintre care 18 sunt pentru candidaţii de etnie rromă şi 40 pentru absolvenţii din mediul rural) iar 3.233 sunt cu taxă. De asemenea Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs 44 de locuri cu bursă şi 24 fără bursă pentru românii de pretutindeni şi 29 de locuri pentru cetăţeni din ţări terţe ale Uniunii Europene.

    Pentru programele de licenţă cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă sunt disponibile 475 de locuri, respectiv 885.

   Pentru admiterea la studii de masterat – învăţământ cu frecvenţă, Universitatea Transilvania din Braşov pune la dispoziţia candidaţilor 3.115 locuri, din care 1.350 sunt finanţate de la buget, iar restul, cu taxă. La masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă sunt disponibile pentru anul universitar 2019- 2020, 175 de locuri.

      La 15 facultăţi, admiterea e cu dosar

    La 15 din cele 18 facultăţi ale Universităţii Transilvania din Braşov admiterea se face pe bază de dosar, ierarhizarea candidaţilor fiind determinată de media obţinută la bacalaureat.

      Facultatea de Medicină organizează concurs de admitere cu probe scrise, la Facultatea de Muzică admiterea se va face pe baza unor probe practice de competenţe muzicale, iar la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane, departajarea candidaţilor se va face prin probe de admitere – probe practice şi teoretice şi a mediei de la bacalaureat.

    În perioada 21-23 iulie 2019 se vor desfăşura probele practice şi examenele pentru facultăţile unde admiterea nu se face exclusiv pe baza rezultatelor de la examenul de bacalaureat. În data de 24 iulie 2019 se vor anunţa rezultatele primei etape a concursului de admitere sesiunea de vară, urmând ca până în 26 iulie 2019 candidaţii declaraţi admişi să se prezinte la sediile facultăţilor pentru a-şi confirma locul.

       Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020 sunt cuprinse între 3.500 de lei şi 6.000 de lei. Taxele de înscriere la facultate sunt de 200 de lei pentru toate facultăţile universităţii cu excepţia Facultăţii de Medicină unde taxa este de 250 de lei.

   Cei interesaţi pot găsi mai multe detalii pe site-ul https://admitere.unitbv.ro.