După ce Ministerul Educaţiei a clasificat Universitatea Transilvania în a doua categorie de universităţi, la Braşov nu se mai pot organiza studii de doctorat. Deşi clasificarea universităţilor a fost realizată în baza autoevaluării transmisă de către rectorate, iar rezultatul acesteia a fost supervizat de Asociaţia Europeană a Universităţilor, conducerea Universităţii „Transilvania” nu este de acord cu decizia Ministerului Educaţiei. Astăzi, Senatul universităţii va decide dacă această clasificare va fi contestată, anunţă www.adevărul.ro.
Ce bani se pierd. Conform noii legi a Educaţiei, instituţiile de învăţământ superior clasificate ca universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică (categoria a doua) vor organiza doar licenţă şi masterat. Practic, zeci de milioane de lei, alocate programului de doctorat şi finanţării pe cap de student se vor pierde. Universitatea „Transilvania” are toate şansele să piardă sume subsatanţiale şi datorită diminuării fondului din taxele de şcolarizare, în acest moment fiind 1.071 de locuri libere, majoritatea la profilele tehnice de inginerie, care nu au căutare.