Universitatea Transilvania sărbătorește cei 70 de ani de la înființare, semnând acorduri de cooperare cu universități din Turkmenistan.

 În afară de aceste întâlniri, vineri, 26 octombrie 2018, Universitatea Transilvania a pregătit un program de aniversare începând cu ora 10:00 care se va finaliza la ora 19:00.

 Bazele învăţământului superior au fost puse la Braşov în 1940 când a luat fiinţă Academia de Comerţ şi Studii Industriale. În 1948 a apărut şi Institutul de Silvicultură, iar în 1953 a apărut la Braşov şi Institutul Politehnic care s-a format prin fuziunea Silviculturii cu Facultatea de Mecanică de atunci. În 1959 a luat fiinţă specializarea de Industrie a Lemnului, o facultate extrem de căutată. Un an mai târziu învăţământul universitar a luat amploare şi a apărut Institutul Pedagogic. Acesta avea catedre de Matematică, Fizică-Chimie şi Biologie. În 1969 la Braşov a luat fiinţă şi prima catedră care nu se baza pe ştinţele exacte, respectiv cea de muzică.

  În 1971 prin hotărârea Consiliului de Miniştri, Universitatea de la Braşov ajunsese la opt facultăţi: Facultatea de Mecanică; Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini; Facultatea de Silvicultură şi Exploatarea Pădurilor; Facultatea de Industria Lemnului; Facultatea de Matematică şi Informatică; Facultatea de Fizică-Chimie; Facultatea de Ştiinţe Naturale şi Agricole şi Facultatea de Muzică.

  Imediat după Revoluţie, începând cu anul universitar 1990-1991, se mai adaugă şi alte specialităţi: Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de Ştiinţe Economice.

 Tot în 1991 Universitatea de la Braşov a preluat titulatura de Universitatea Transilvania.

 În 1992 urmează o nouă extindere şi iau fiinţă Facultatea de Medicină şi două colegii universitare: cel Tehnic şi cel Forestier, Economic şi de Informatică. În următorii ani se înfiinţează şi Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Drept. În 1998 la Braşov a apărut şi Centrul pentru Învăţământ la Distanţă.

  Între timp mai multe dintre specializări au devenit facultăţi de sine stătătoare, iar din anul universitar 2005-2006 activitatea didactică este organizată pe cicluri de studii: studii de licenţă, studii de masterat şi studii doctorale.

  În prezent Universitatea Transilvania are 18 facultăţi şi peste 20.000 de studenţi şi desfăşoară şi ample activităţi de cercetare.
 

   Programul manifestărilor aniversare de vineri 26 octombrie 2018, include:

10:00 - 12:00 – Festivitate aniversara „70 de ani de invatamant universitar brasovean”, Aula „Sergiu T. Chiriacescu”
13:15 – 13:30 – semnarea unor acorduri de cooperare între universități din România și Turkmenistan
13:30 -15:30 – sesiune plenara – Forumul rectorilor Romania-China, Aula „Sergiu T. Chiriacescu”
18:00 19:00 – Recital– Alina Bercu, integrala sonatelor pentru pian, Ludwig van Beethoven (intrarea se face pe baza de invitatie) Aula „Sergiu T. Chiriacescu”