Toate imobilele din centrul istoric al Braşovului vor avea cablurile situate pe faţade fie repoziţionate în subteran, fie "mascate" cu şine metalice. Soluţia a fost aleasă după experimentarea ei la patru imobile - reabilitate în cadrul unui proiect-pilot - în zona Pieţei Sfatului. "După Paşti, toţi deţinătorii de reţele vor începe lucrările în zona istorică, pentru implementarea acestei soluţii de îndepărtare a cablurilor de pe faţade. Pentru că nu toate reţelele nu pot fi repoziţionate subteran, cablurile funcţionale vor fi introduse într-o şină metalică. Reţeliştii trebuie să se conformeze în termenul cel mai scurt", a susţinut viceprimarul Miklos Gantz.