Şi în această iarnă statul oferă ajutoare pentru încălzire. Persoanele care vor să beneficieze de compensări la căldură trebuie să se încadreze, din punct de vedere al veniturilor, în anumite limite. Află dacă poţi primi şi tu ajutor de la stat, care sunt actele de care ai nevoie şi unde trebuie să le depui, scrie click.ro. Ajutoarele pentru căldură se acordă pe baza unei cereri şi a unei declaraţii pe proprie răspundere, însoţite de acte din care să reiasă informaţii despre componenţa familiei, veniturile realizate, acte ale locuinţei ori privitoare la bunurile pe care le deţii împreună cu familia. 
 
Cine primeşte bani 
- Ajutoarele pentru energie termică se oferă familiilor cu un venit net mediu lunar pe membru de familie între 0 şi 786 lei. 
- Ajutoarele pentru gaze naturale, lemne şi combustibili petrolieri se oferă persoanelor ori familiilor cu venitul lunar pe membru de familie cuprins între 0 şi 615 lei.
- Ajutoarele pentru energie termică se oferă persoanelor singure cu un venit net mediu lunar între 0 şi 1082 lei/lună.
Cum se calculează ajutoarele
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.
Cuantumul lunar al venitului minim garantat e stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 lei. Nivelurile pentru venitul minim garantat sunt: 
- Persoana singură = 142 lei
- Familia formată din 2 persoane = 255 lei
- Familia formată din 3 persoane = 357 lei 
- Familia formată din 4 persoane = 442 lei 
- Familia formată din 5 persoane = 527 lei
Pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, ajutorul social se măreşte cu 0.073 x ISR = 37 lei. 
La stabilirea venitului net lunar se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele din drepturi de asigurări sociale de stat, de şomaj, indemnizaţii, alocaţii etc.  
Acte necesare 
- Copie după actul de identitate al tău şi al tuturor membrilor familiei;
- Copie certificate de naştere ale copiilor până în 14 ani; 
- Copie certificat căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces, dacă este cazul; 
- Copie hotărâre judecătorească de încredinţare a copilului sau de încuviinţare a adopţiei; 
- Contract de vânzare-cumpărare, locuinţă contract de închiriere, contract comodat etc;
- Adeverinţă de salariu (toţi membrii familiei) cu salariul net, valoarea bonurilor de masă, copii taloane pensie, alocaţii, indemnizaţii handicap etc. Toate trebuie să fie din luna anterioară depunerii cererii. 

CITEŞTE MAI MULTE PE: click.ro