Legea cu privire la transferul terenului aeroportului de la Ghimbav a fost promulgată. Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul cu privire la transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Cartofului în administrarea Consiliului Judeţean Braşov. Potrivit actului normativ, predarea - preluarea terenului se va realiza pe bază de protocol încheiat între părţi în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ. Totodată, Legea prevede că, la finalizarea lucrărilor de construire a aeroportului, pistele, căile de rulare şi platformele pentru îmbarcare-debarcare, precum şi terenurile aferente, intră de drept în domeniul public al statului. În cazul în care aeroportul nu va fi realizat în termen de zece ani, terenul va reveni de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Cartofului.