Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a anunţat că se va acorda tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun şi elevilor din învăţământul profesional prin adoptarea de către Guvern a unei OUG privind modificarea Legii educaţiei naţionale. "În prezent, se asigura tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun doar pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal, creându-se o situaţie discriminatorie pentru elevii din învăţământul profesional", a afirmat ministrul. O altă modificare adusă de OUG prevede extinderea cadrului legal pentru subvenţionarea costurilor aferente frecventării liceului şi pentru elevii din mediul urban care provin din grupuri socio-economice dezavantajate. Referindu-se la clasa pregătitoare, ministrul a afirmat că în legislaţia actuală nu este reglementată modalitatea de notare/evaluare în acest caz. Prin modificările aduse de OUG, a completat el, se precizează foarte clar că elevii din clasa pregătitoare nu vor fi evaluaţi prin note sau calificative.