La Centrul de Zi din comuna Șercaia a fost amenajat un  spatiu de joacă pentru copii. Echipamentele de joacă au fost achiziționate în luna mai, montate și date în folosință  copiilor care beneficiază de servicii integrate (îngrijire pe perioada de desfasurare a activitatiilor, educație prin efectuarea temelor din ziua respectiva, consiliere psihologica efectuata de un psiholog specializat, acordare de suport in vederea solutionarii problemelor zilnice, evaluare si monitorizare). Centrul de zi este unul din obiectivele proiectului “Educația, o cale spre viitor”, finanțat prin Mecanismul financiar SEE. Va funcționa pentru o perioadă de șapte ani și va asigura prevenirea excluderii sociale a copiilor cu risc crescut de izolare socială prin creștere si educație, printr-un program zilnic de 4 ore.
Cei 40 de copii care beneficiază direct de serviciile sociale din cadrul Centrului de zi alături de învățătorii și profesorii acestora vor participa, în luna iulie, la o tabără estivală cu o durata de 3 zile, organizată în vederea realizării diferitelor activități educative și recreative printre care putem enumera, concursuri de volei, șah, cultură generală, activități de cunoaștere a mediului înconjurator și momente artistice (muzică, dans și poezie).
                  Proiectul "Educația, o cale spre viitor" își propune să îmbunătățească accesul copiilor aflați în situații de risc, în special cei de etnie romă, în sistemul de învățământ public local și a tinerilor pe piața muncii active și moderne. Grupurile țintă principale sunt reprezentate de 40 de copii cu vârsta între 3 - 15 ani care sunt supuși sărăciei și excluziunii sociale și care se află în situații de abandon școlar sau absenteism prin înființarea unui Centru de zi care să ofere servicii integrate de educație, asistență socială și consiliere educațională.
De asemenea proiectul abordează problematica tinerilor care se află în căutarea unui loc de muncă sau care nu au beneficiat, până în prezent, de o calificare profesională, prin înființarea unui Centru de Incluziune Socială în comuna Șercaia.
Promotorul de Proiect este Unitatea Administrativ Teritorială comuna Șercaia în parteneriat cu Școala Gimnazială Șercaia și Asociația Romilor din Făgăraș. Parteneriatele încheiate în cadrul proiectului sunt menite să dezvolte relațiile interinstituționale între entitățile care au ca scop incluziunea socială a persoanelor de etnie romă și autoritățile locale în vederea stabilirii și identificării nevoilor care stau la baza comunităților dezavantajate din punct de vedere socio-economic.