50 de autovehicule destinate activităţii de prevenire a corupţiei au intrat în dotarea Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA), la începutul acestei luni, iar unul dintre autoturisme a fost direcţionat deja Serviciului Judeţean Anticorupţie Braşov.

  Fiecare structură judeţeană din ţară a primit câte un autovehicul, pentru a-l folosi exclusiv în activităţi de prevenire a corupţiei (nu de combatere) şi de promovare instituţională (prin participarea la diverse evenimente).

  Achiziţia celor 50 de autovehicule a fost efectuată în cursul acestui an, prin licitaţie deschisă, în cadrul unui proiect din Programul Naţional aferent Fondului pentru Securitate Internă – Componenta pentru Cooperare Poliţienească. Până la finalizarea acestui proiect, vor fi achiziționate, în total, 124 de autovehicule.

    „Autoturismele vor fi utilizate de ofițerii specializați în cadrul activităților de prevenire a corupției, respectiv deplasarea la instruirile și informările anticorupție, în condițiile în care, pentru anul în curs, domeniile prioritare de acțiune anticorupție sunt personalul nou-încadrat; personalul cu funcții de conducere din structurile ce interacționează direct cu cetățenii; domeniul achizițiilor publice și suport logistic. Obiectivul proiectului este de creştere a acţiunilor de prevenire, investigare şi combatere a practicilor de corupţie, inclusiv în achiziţiile publice şi în gestionarea fondurilor UE”, se explică într-un comunicat remis de Direcţia Generală Anticorupţie.

      Proiectul răspunde aplicat solicitărilor Uniunii Europene de intensificare a eforturilor în direcţia reducerii corupţiei din România, aducându-şi astfel aportul la o mai bună realizare a obiectivelor Strategiei Europa 2020, al cărei succes depinde şi de factori instituţionali cum ar fi buna guvernanţă, statul de drept şi ţinerea sub control a corupţiei.