Enterprise Europe Network, prin organizațiile Camera de Comerț și Industrie Brașov și Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca, împreună cu Protesan Serv SRL, îi invită pe brașoveni să participe luni 14 Mai 2018, cu începere de la ora 10.00, în Sala de Conferințe a Camerei de Comerț și Industrie Brașov (str. M. Kogălniceanu nr. 18-20, Brașov), la seminarul cu titlul „Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanțelor periculoase”.

    Campania „Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanțelor periculoase” își propune să crească gradul de conștientizare cu privire la riscurile prezentate de substanțele periculoase la locul de muncă, precum și să promoveze o cultură a prevenirii riscurilor.

  Substanțele periculoase de la locul de muncă pot cauza o mare varietate de probleme de sănătate și de boli, generând și riscuri la adresa securității.

  Seminarul se înscrie, în acțiunile prin care EU-OSHA- agenția UE pentru securitate şi sănătate în muncă- își atribuie misiunea de a face locurile de muncă mai sigure, mai sănătoase şi mai productive în Europa.

Tematica seminarului își propune să dezbată urmatoarele aspecte:

 - Atenția deosebită acordată problemelor locului de muncă.

 - Combaterea riscurilor la sursă, prin soluţii tehnice, organizatorice, prin management performant, în special prin utilizarea evaluării riscurilor şi prin implementarea rezultatelor acesteia.

 - Succesul implementării soluţiilor tehnice şi organizatorice la locul de muncă.

     Evenimentul se adresează specialiștilor în domeniul securității și sănătății în muncă, dar și managerilor, lucrătorilor şi reprezentanţilor acestora, care împreună trebuie să colaboreze pentru prevenirea riscurilor şi promovarea sănătăţii la locul de muncă.

     O mare diversitate de materiale de campanie sunt disponibile în mai multe limbi, iar EU-OSHA a adunat instrumente, ghiduri și exemple de bune practici din întreaga Europă. Toate acestea pot fi găsite pe site-ul campaniei.

.................................................................................................

 Structura seminarului este următoarea:

▪ 10.00 – 10.30 – Înscrierea participanților și distribuirea materialelor Campaniei EU-OSHA 2018 – 2019

▪ 10.30 – 10.45 – Sorina BLEJAN ( Manager Centrul Enterprise Europe Network CCI Brașov )

Prezentarea serviciilor Enterprise Europe Network:

▪ 10.45 – 11.15 – Simona-Clara BÂRSAN ( Director Centru de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca și Ambasador EU-OSHA pentru organizațiile Enterprise Europe Network România)

Prezentarea generală a Campaniei EU-OSHA 2018-2019 și legătura cu Enterprise Europe Network:

▪ 11.15 – 11.45 – Dorin SENCHETRU – Inspector Șef Adjunct ITM Brașov și Lica UNGUREANU – Șef Serviciu ITM Brașov

Managementul substanțelor periculoase. Beneficii pentru companii:

▪ 11.45 – 12.15 – Adrian ISPAȘOIU – Președintele Asociației Române de Securitate și Sanatate în Muncă ARSSM București și Vasile COMIATI – Coordonator serviciu extern de prevenire și protecție, PROTESAN SERV SRL

Auditul privind nivelul de securitate al locurilor de muncă la care se utilizează substanțe periculoase. Instrumente de lucru:

▪ 12.15 – 13.00 – Discuții pe marginea subiectelor prezentate

    Nu se percepe taxă de participare.

  Doritorii trebuie să-și confirme prezența pe e-mail: ioana.moldovan@ccibv.ro  și sorina.blejan@ccibv.ro .