Ministerul Apărării Naţionale continuă prin Biroul Informare – Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Braşov, campania de promovare a carierei militare pentru absolvenţii învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat, fete şi băieţi, în vederea şcolarizării pentru formarea maiştrilor militari în cadrul Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” – Constanţa.

Activităţile se vor desfăşura conform următorului calendar:

– recrutarea candidaţilor: 16 – 22 august 2018;
– selecţia candidaţilor: 22 – 28 august 2018;
– susţinerea examenului de admitere: 06 – 08 septembrie 2018.

 Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii vor parcurge următoarele etape:

– informarea tinerilor despre paşii care trebuie urmaţi pentru constituirea şi depunerea dosarului de candidat la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Braşov;
– susţinerea probelor de selecţie (evaluare psihologică, testarea aptitudinilor fizice şi interviu de evaluare finală) la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza;
– participarea la concursul de admitere la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” – Constanţa.

     Pe toată durata pregătirii se oferă gratuit şcolarizare, cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare şi multe alte facilităţi.

    Detalii suplimentare se pot obţine la Biroului Informare Recrutare Braşov, în municipiul Braşov, str. Lungă, nr. 231, telefon 0268 – 510466, sau 0268 – 510468, pentru a obţine documentele necesare întocmirii dosarului şi amănunte legate de etapele care sunt de parcurs.

  Programul de lucru cu publicul al Biroului Informare Recrutare este: Luni, Miercuri, Joi, Vineri: 08.30 – 16.30, Marţi: 10.30 – 18.30.

     Informaţii mai puteţi găsi şi pe site-urile oficiale, la adresele http://recrutare.mapn.ro/ , http://www.mapn.ro/ , facebook/ Centrul Militar Zonal Braşov, sau email recrutare_brasov@mapn.ro.