Spitalele private vor putea contracta cu casele de asigurări de sănătate maximum 5% din bugetul alocat pentru servicii spitaliceşti. Privaţii care transferă însă cazurile care se complică la spitalele de stat vor primi doar 50% din contravaloarea acelui serviciu. În cazul în care nu plătesc în 30 de zile de la emiterea facturilor, spitalele private rămân fără contractele încheiate cu asigurările publice de sănătate, acestea fiind rezilitate.