E nevoie de patru îngrijitoare şi o educatoare, iar pentru ocuparea locurilor nu e nevoie de experienţă!

    Serviciul Public de Administrare Creşe (SPAC) face angajări. Vacante sunt patru posturi de îngrijitoare copii şi un post de educator puericultor debutant. Angajările se fac pe perioadă nedeterminată, iar pentru aceste posturi nu este nevoie de experienţă.
Pentru posturile de îngrijitoare se cer studii generale sau medii, iar educatoarele trebuie să fi încheiat studiile superioare şi să aibă măcar diploma de licenţă.

  Dosarele de înscriere se depun până la data de 4 martie 2019, ora 15,30, la sediul SPAC Braşov, din str. Mecanicilor nr.7, la Compartimentul Resurse Umane-Juridic.

   Detalii legate de ce trebuie să cuprindă dosarul de înscriere şi bibliografia de concurs pot fi găsite pe site-ul instituţiei, www.cresebrasov.ro.

    Pentru posturile de îngrijitoare, pe 19 martie 2019, la ora 10.00, va avea loc examenul scris, iar pe 21 martie 2019, tot la ora 10.00, interviul.

 Pentru postul de educator puericultor-debutant, examenul scris va avea loc pe 20 martie 2019, la ora 10.00, iar interviul, în 22 martie 2019, ora 10.00.

      În acest moment, în Braşov există 8 creşe în subordinea SPAC, cu un necesar de 155 îngrijitoare de copii şi 36 de educatori puericultori care să asigure serviciile de îngrijire şi educaţie pentru copiii înscrişi. În cele 8 creşe sunt 805 locuri disponibile, iar în acest moment sunt înscrişi 1.158 de copii. Încă 550 de cereri înregistrate pentru solicitare de locuri în creşe sunt în aşteptare. Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov depune eforturi pentru găsirea de soluţii în scopul rezolvării acestora. În acest sens, pentru cartierul Astra, pe str. Apollo, este în faza de realizare a proiectului tehnic construirea unei creşe cu un efectiv de aproximativ 80 de locuri.