In luna februarie 2015 somerii braşoveni pot urma gratuit cursuri de formare profesională pentru următoarele meserii: bucătar, inspector SSM, administrator pensiune turistica, sudor, camerista şi instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze.
 

Perioada în care vor începe cele 6 cursuri de formare profesională este 20 – 27 februarie 2015, astfel:
20 februarie – instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze;
24 februarie inspector SSM;
26 februarie – bucătar si cameristă;
27 februarie administrator pensiune turistica şi sudor.
Studiile necesare în vederea participării la unul din cursurile de formare profesională sunt: studii superioare pentru cursul de inspector SSM, şcoala profesională de profil tehnic pentru cursul de sudor si instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze şi studii minime obligatorii pentru cursurile de bucătar administrator pensiune turistica si cameristă.

Durata cursurilor este de 2 luni pentru cursul de inspector SSM, 3 luni pentru cameristă, 6 luni pentru cursurile de bucatar, administrator pensiune turistica, sudor si instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze.

Aceste cursuri sunt organizate, în mod gratuit, pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi).


Înscrierea la cursurile de calificare/recalificare se face pe baza recomandării emise de compartimentul de informare şi consiliere privind cariera/serviciul mediere, în baza unei cereri însoţită de următoarele documente:
• actul de identitate, în original şi copie;
• certificat de naştere, în original şi copie;
• actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;
• actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este
aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se
califice ;
• cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament ;

Informaţii suplimentare despre aceste programe de formare profesională se pot obţine la sediul instituţiei din Brasov, Str. Lungă, Nr.1A, cam.8.