În data de 3 aprilie 2012 a sosit în zona de cuibărit Narcis, prima acvilă țipătoare mică dintre cele echipate cu transmiţător satelitar în cadrul proiectului LIFE „Conservarea acvilei ţipătoare mici în România”, derulat în parteneriat de către Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu, Asociaţia Grupul Milvus şi Societatea Ornitologică Română. Urmărirea păsărilor cu ajutorul transmiţătoarelor satelitare furnizează informaţii importante pentru experții în studiul și conservarea păsărilor, legate de arealul de cuibărire, folosirea habitatului, ruta de migraţie şi locul de iernare.

Acvila ţipătoare mică este o specie vulnerabilă, populația mondială fiind estimată la aproximativ 20.000 de perechi cuibăritoare. Conform celor mai recente studii, populaţia de acvilă ţipătoare mică din România este estimată între 2000 - 2300 de perechi, reprezentând aproximativ 22% din populaţia speciei la nivelul Uniunii Europene şi 10% din întreaga populaţie la nivel global. Specia cuibăreşte în păduri depresionare, păduri de luncă, păduri din zone de deal şi de munte, cea mai mare concentrare a populației din țara noastră fiind întâlnită în centrul Transilvaniei. Este o specie migratoare, plecând de obicei în septembrie pentru a ierna în ţările din Africa Centrala şi de Sud. 

Narcis este un mascul adult echipat cu transmiţător la data de 20 iulie 2011, de o echipă formată din specialişti ai Societăţii Ornitologice Române, cei ai Grupului Milvus, respectiv ai Agenţiei Regionale de Protecţie a Mediului Sibiu, la poalele Munţilor Făgăraş, în partea estică a sitului Natura 2000 pentru protecția păsărilor Piemontul Făgăraş.

Narcis a plecat la drum în 21 septembrie 2011, trecând prin Bulgaria, Turcia, Siria, Israel, Egipt, Sudan, Eritrea, Etiopia, Uganda, Tanzania şi a ajuns pe 22 noiembrie, după un drum de 10730 km, în prima zona de iernare, de pe teritoriul statului Zimbabwe. Pasărea și-a petrecut iarna în mai multe zone din Zimbabwe, Mozambic, Africa de Sud şi Botswana, parcurgând un traseu de 6670 km. Narcis a început migraţia de primăvară pe data de 28 februarie 2012, parcurgând 8632 km până la întoarcerea în zona de cuibărit din Piemontul Făgăraş. De la plecarea din România şi până la întoarcere a parcurs 26032 km.