Suprafaţa României a crescut cu 6 kilometri pătraţi, în urma unei actualizări realizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

În urma actualizării suprafeţei României, toate documentele oficiale şi site-urile de informaţii publice vor trebui, de asemenea, actualizate, în condiţiile în care pe site-urile publice sau private ce cuprind informaţii despre România este trecută vechea suprafaţă.

Ultima actualizare a suprafeţei României a fost realizată după schimbarea modelului pe care se bazează proiecţia cartograficǎ oficialǎ.

După schimbarea modelului, suprafaţa României a fost recalculată, însă suprafaţa țării noastre se modifică în timp, sub efectul schimbării cursului Dunării sau cursurilor râurilor care reprezintă frontiere cu statele vecine şi mai ales pe ţărmul Mării Negre - unde suprafaţa creşte ca efect al depunerilor aluviunilor Dunării şi scade ca urmare a eroziunii.