După ce în ultima vreme a avut probleme cu reţeliştii care au lăsat în urmă şanţuri şi gropi după realizarea intervenţiilor, municipalitatea braşoveană a ajuns la concluzia că este nevoie de o schimbare, soluţia găsită fiind ca Primăria să se ocupe de „readucerea terenului la forma iniţială”.

  Contravaloarea lucrărilor de refacere a terenului va fi suportată de reţelişti, care vor plăti o „taxă specială privind metodologia de refacere a infrastructurii rutiere, pietonale, a zonelor verzi, zonelor de agrement şi mobilier urban, afectate de instalarea reţelelor edilitare şi a branşamentelor pe domeniul public al municipiului Braşov”.

   În acest sens, Primăria Braşov a pregătit un proiect de hotărâre de Consiliu Local, care va fi dezbătută în plenul de vineri.

   În documentaţia aferentă proiectului de hotărâre se arată că lucrările de refacere a terenului vor fi executate de către firmele de specialitate care au contracte pentru lucrările de reparaţii şi întreţinere străzi cu Primăria Braşov.

  De asemenea, potrivit documentaţiei ce urmează a fi supusă aprobării Consiliului Local „pentru îndeplinirea condiţiilor menţionate, aprobările de săpătură vor fi eliberate numai după achitarea în contul Primăriei Municipiului Braşov, a contravalorii de refacere a sistemului rutier. Taxa corespunzătoare refacerii straturilor de infrastructură a sistemelor rutiere ( balast, piatră spartă, mixturi asfaltice beton, pavele), pietonal sau a zonei verzi, va fi achitată în contul Primăriei Braşov, aceasta reprezentând venit la bugetul local”.

   Tranşeele vor fi predate pe bază de proces-verbal!

 După intrarea în vigoare a hotărârii, firmele constructoare care execută lucrările de săpătură pentru instalarea reţelelor edilitare, vor reface infrastructura sistemului rutier până la nivelul stratului de protecţie al reţelei, vor monta banda avertizoare pe traseul reţelei instalate evacuând în totalitate materialul rezultat din săpătură. Ulterior, ei vor preda frontul de lucru în vederea refacerii straturilor de infrastructură pietonală sau rutieră afectate de lucrările respective, pe bază de proces-verbal încheiat cu constructorul de specialitate care are contracte de reparaţii şi întreţinere străzi cu Primăria Braşov.