Universitatea Transilvania din Braşov a primit certificare EUR-ACE, care conferă absolvenţilor diplomă de inginer, recunoscută la nivel internaţional.
 
   Diplomele EUR-ACE vor fi recunoscute în orice ţară, pentru specializările Inginerie mecanică, Mecatronică, Design şi Construcţii.

   Două alte programe de studii, cu predare în limbă engleză, vor fi evaluate în acest an universitar pentru a primi certificarea EUR-ACE: Autovehicule Rutiere şi Design industrial din cadrul Facultatăţii de Design de produs şi mediu.

   Certificarea EUR-ACE a fost acordată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.
 
   Diploma de inginer certificată EUR-ACE este recunoscută la nivel internaţional, iar posesorilor acesteia li se conferă, la cerere, titlul de „EUR Ing”, fiind o dovadă a calităţii pregătirii viitorilor ingineri şi asigurând condiţiile recunoaşterii pregătirii şi a competenţelor dobândite prin programul de studiu efectuat în peste 30 de ţări din întreaga lume.

   În cursul anului 2017, în urma evaluărilor externe efectuate la solicitarea universităţilor interesate, ARACIS a aprobat acordarea certificatelor EUR-ACE pentru zece programe de studii universitare de licenţă din cadrul a patru universităţi, proces ce va fi continuat şi în următorii ani.