Din 1 aprilie RAT Braşov începe distribuirea titlurilor de călătorie gratuite pentru o serie de beneficiari ai prevederilor unor Hotărâri ale Consiliului Local.
 
     Această acțiune constă în reîncărcarea cardurilor deja existente sau, în anumite cazuri, dacă persoanele care au dreptul la titluri de călătorii gratuite nu au primit anterior carduri, urmează să le fie emise și înmânate unele noi.
 
     Astfel, pensionarii sau persoanele vârstnice de peste 65 de ani, al căror venit net este de sub 1.200 de lei/lunar, trebuie să se prezinte cu cardul de călătorie, buletinul sau cartea de identitate, cuponul de pensie pe luna martie 2018 și declarația pe proprie răspundere din care reiese că nu au un venit net de peste 1.200 de lei lunar, inclusiv pensia.
 
     Cardurile se vor încărca cu 45 de călătorii gratuite aferente trimestrului al II-lea al acestui an.
 
     Formularele pentru declarația pe proprie răspundere se pot ridica de la punctele de vânzare sau se pot tipări de pe portalul www.ratbv.ro.
 
     Titlurile pentru călătoriile gratuite se distribuie de la toate centrele de vânzare RATBV S.A, excepţie făcând punctele de vânzare din Livada Poştei şi din Gara CFR Braşov.
 
      Persoanele care dețin calitatea de fost deținut politic sau de fost deportat sunt așteptate  la opt puncte de vânzare ale RATBV S.A. pentru încărcarea abonamentelor de călătorii gratuite aferente trimestrului II al anului 2018.