Proiect de succes aproape finalizat. Implementat de Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Braşov, proiectul SOPIM – Servicii de Ocupare  pentru o Piaţă Inclusivă a Muncii - s-a derulat pe o perioadă de 10 luni şi a ajuns aproape de final. Principalul obiectiv al programului a fost îmbunătăţirea şi diversificarea tipurilor de servicii furnizate de către AJOFM-urile partenere persoanelor care fac parte din grupuri vulnerabile, cu risc crescut de marginalizare pe piaţa muncii şi de excluziune socială. În cadrul proiectului SOPIM au fost analizate problemele specifice cu care se confruntă grupurile vulnerabile în integrarea pe piaţa muncii la nivel naţional, regional şi local. Au fost realizate numeroase activităţi, printre care o vizită de studiu în Italia, pentru analizarea bunelor practici trans-naţionale reprezentative, în vederea transferării şi aplicării lor la nivelul AJOFM-urilor participante la proiect. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov, a organizat şi câteva workshop-uri, în cadrul cărora au fost prezentate şi discutate instrumentele şi metodele dezvoltate. La seminarii au participat şi reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ONG-urilor care au contact şi oferă servicii grupurilor vulnerabile incluse în proiect, precum şi reprezentanţi ai agenţilor economici care au angajat persoane aparţinând acestor grupuri. Fişa de analiză a gradului de ocupare şi fişa de evaluare fizico-funcţională sunt două dintre instrumentele de lucru cu persoanele vulnerabile, realizate în cadrul proiectului de echipa de implementare. Invitaţii prezenţi la întâlniri au apreciat utilitatea acestor instrumente şi şi-au exprimat disponibilitatea de a le utiliza pentru o mai bună integrare pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile. Proiectul SOPIM a fost implementat de Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Braşov în parteneriat cu AJOFM Constanţa şi Vâlcea, Fundaţia Universitară Black Sea Foundation, Universitatea Dei Sapori şi Provincia Di Perugia din Italia. Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.