Primăria Făgăraş a câştigat două procese pe fond împotriva Fabricii de Pulberi. Sentinţele nu sunt definitive, întrucât societatea are dreptul la recurs. Miza o reprezintă 10 miliarde de lei vechi, acumulate de societate drept datorii la plata impozitelor pe ultimii 5 ani (2007-2011).
Şi Fabrica de Pulberi, şi Primăria au căzut de acord asupra unui singur aspect: există o datorie neachitată către Serviciul de Taxe şi Impozite din partea societăţii. Contestat este în schimb cuantumul ei: administraţia publică a calculat-o la circa 10 miliarde, Fabrica de Pulberi susţine că algoritmul de calcul este greşit şi că suma ar fi mai mică.
Pentru a-şi recupera banii, în anii trecuţi administraţia publică a făcut cerere de executare silită. Fabrica de Pulberi a formulat o contestaţie la executare pe procedură la Primăria Făgăraş, pe care a pierdut-o, în primă instanţă, în luna iunie 2014, în dosarul cu numărul 5952/226/2013. A formulat şi o acţiune în contencios administrativ la Tribunalul Braşov privind rectificarea deciziilor de impunere, însemând pretinderea unei datorii mai mici, pe care de asemenea a pierdut-o, în primă instanţă, în luna septembrie 2014, în dosarul cu numărul 15088/62/2012.
Hotărârile sunt supuse recursului. Municipalitatea este reprezentată de un avocat din oraş. Dacă va câştiga şi în recurs litigiile, Primăria va putea cere insolvenţa societăţii.
În ultimii doi ani au existat discuţii între cele două părţi pentru compensarea datoriei, prin darea în plată către administraţie a unor active ale Fabricii de Pulberi, cum ar fi clădirea administrativă a societăţii. Discuţiile n-au avansat înspre stingerea conflictului, întrucât nu s-a căzut de acord asupra valorii la care au fost evaluate activele. O altă variantă ar fi fost ca Ministerul Economiei să plătească restanţa în contul societăţii, motiv pentru care s-au plimbat pe la Făgăraş câţiva secretari de stat, dar nici planul acesta n-a depăşit sfera discuţiilor.