Direcţia de Servicii Sociale din cadrul Primăriei Braşov a decis să prelungească termenul pentru intrarea în posesia acestora cu o jumătate de lună. Cum termenul iniţial până la care puteau fi ridicate aceste alimente era de 8 ianuarie, noul termen este 23 ianuarie. Chiar şi aşa, este extrem de probabil ca nu toate alimentele să fie distribuite, iar DSS nu ştie nici acum ce va face cu acestea. 8.600 de persoane posesoare de cupoane dintr-un total de 10.900 de beneficiari aflaţi pe lista iniţială şi-au ridicat alimentele de la Uniunea Europeană.