Instituția Prefectului Județul Brașov, împreună cu partenerii din proiectul „Împreună Împotriva Drogurilor”, a câștigat locul I pe pilonul: Parteneriatul – formulă de succes a performanței instituțiilor în beneficiul cetățenilor. Proiectul a fost demarat de către Instituţia Prefectului – Judeţul Braşov în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov,  Agenția Națională Antidrog - Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov şi Casa Corpului Didactic Braşov. În perioada 17 – 19 octombrie 2013 a avut loc Conferința Internațională ”Inovație și calitate în sectorul public”, ediția a VI-a, organizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Conferința s-a încheiat prin premierea celor mai bune proiecte care au fost implementate de către instituțiile publice, fiind înscrise peste 60 de proiecte în 3 piloane. Prin conţinutul său proiectul răspunde cerinţelor Strategiei Naţionale Antidrog 2005-2012, încadrându-se în capitolul prevenirea în şcoala, obiectivul specific Proiectul s-a desfăşurat în perioada septembrie 2010- iunie 2013. Acest proiect și-a propus consolidarea reţelei locale de prevenire a consumului de substanţe stupefiante în mediul preuniversitar, prin formarea într-un decurs de 3 ani şcolari, a unui formator - cadru didactic, specializat într-o abordare corectă a problematicii consumului de droguri. În urma acestui program au absolvit un număr de 121 de cadre didactice din judeţ. „Premiul câștigat de acest proiect este o apreciere a efortului depus de toți cei implicați și o recunoaștere a faptului că, în mediul preuniversitar, consumul de droguri reprezintă o problemă și este necesar ca aceasta să fie tratată cu maximă seriozitate. Proiectul și-a atins scopul și a reușit să contribuie la tratarea în mod profesionist a problematicii drogurilor, în județul Brașov, în școli. Premiul ne demonstrează și că instituțiile publice, prin colaborare,  au capacitatea de a juca un rol deosebit de important în societate și de a veni în sprijinul cetățenilor prin proiecte concrete”, a declarat prefectulMihai Mohaci.