Pentru sesiunea de vară sunt disponibile pentru admiterea la programe de licență – învățământ cu frecvență – peste 6.200 locuri, cu aproximativ 200 de locuri mai multe comparativ cu anul trecut. Din totalul numărului de locuri disponibile pentru studiile de licență – învățământ cu frecvență, circa 2.460 de locuri sunt finanțate de la buget, iar peste 3.350 sunt cu taxă. Ca și anul trecut, 18 locurile sunt alocate etniei rrome.

Ca o noutate în acest an universitar, 785 de locuri sunt destinate candidaților care accesează domeniile prioritare de dezvoltare a României, absolvenților de licee situate în mediul rural și celor care doresc să se pregătească pentru a deveni cadre didactice.

Pentru programele de licenţă cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă sunt disponibile în total 1.345 de locuri. Pentru admiterea la studii de masterat – învăţământ cu frecvenţă, Universitatea Transilvania din Braşov pune la dispoziţia candidaților peste 3.200 locuri, din care 1.350 sunt finanţate de la buget, iar restul, cu taxă.

Ca și la programele de licență, Universitatea a dirijat un număr de locuri suplimentar domeniilor prioritare de dezvoltare a României (cu circa 230 de locuri în plus față de anul trecut). La masteratele cu învăţământ cu frecvenţă redusă sunt disponibile 215 locuri.

La 15 din cele 18 facultăţi ale Universităţii Transilvania din Braşov admiterea se face pe bază de dosar, ierarhizarea candidaților fiind determinată de media obținută la bacalaureat.

Facultatea de Medicină organizează concurs de admitere cu probe scrise, la Facultatea de Muzică admiterea se va face pe baza unor probe practice de competenţe muzicale, iar la Facultatea de Educaţie fizică şi sporturi montane, departajarea candidaţilor se va face prin probe practice şi teoretice de admitere şi prin media de la bacalaureat.

Concursul de admitere va începe în 9 iulie. Astfel, în intervalul 9-14 iulie va avea loc înscrierea candidaţilor la toate programele de studii de licență, cu excepția olimpicilor şi a candidaţilor rromi pentru care perioada de înscriere este 9-11 iulie.

În perioada 15-17 iulie se vor desfășura probele practice şi examenele pentru facultăţile unde admiterea nu se face pe baza exclusiv pe baza rezultatelor de la examenul de bacalaureat. În data de 18 iulie se vor anunța rezultatele primei etape a concursului de admitere sesiunea de vară, urmând ca până în 25 iulie candidaţii declarați admiși să se prezinte la sediile facultăţilor pentru a-şi confirma locul.

Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019 sunt cuprinse între 3.000 de lei şi 6.000 de lei. Taxele de înscriere la facultate sunt de 200 de lei pentru toate facultățile universității cu excepția Facultății de Medicină unde este de 250 de lei.

Şi în acest an, Universitatea Transilvania din Braşov îi va susţine pe elevii cu rezultate excepţionale, prin programul „Premiem şefii de promoţie”. Candidații admiși la programele de licență care au fost șefi ai promoției de la liceul absolvit, sau au fost membri ai loturilor olimpice ale României şi au participat la competiții internaționale sau au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat vor primi un laptop și cazare și o masă gratuită la cantină pe tot parcursul anului universitar, exceptând vacanțele (dacă au acest drept, conform Regulamentului de cazare şi funcționare a căminelor studențeşti).

Detalii despre admitere găsiţi pe site-ul admitere.unitbv.ro.