În judetul Braşov sunt aşteptaţi la urne, duminică,  517.198 de alegători, mai puţini ca la referendum sau la locale. În total sunt amenajate 446 de secţii de votare din care 177 se află în municipiul Braşov. Secţiile sunt pregătite pentru cele 12 colegii, opt pentru Camera Deputaţilor şi patru pentru Senat.


Cum se votează la alegerile parlamentare

Votarea începe la ora 7,00 şi are loc până la ora 21,00, când secţia de votare se închide. Pe uşa secţiei de votare se vor afişa orele între care se desfăşoară procesul de votare.
La scrutinul din 9 decembrie au drept de vot toate persoanele care au împlinit 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv, cu excepţia debililor sau alienaţilor mintal puşi sub interdicţie şi a persoanelor condamnate care şi-au pierdut drepturile electorale prin hotărâre judecătorească definitivă.

Alegătorii pot vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul, în baza cărţii de identitate, a cărţii de identitate provizorie, a buletinului de identitate şi a carnetului de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare.

Pot vota prin intermediul urnei speciale numai persoanele care domiciliază în raza teritorială a secţiei de votare respective şi numai dacă se asigură secretul votului.

În cazul alegătorilor netransportabili din motive de invaliditate sau de boală, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale, ca o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral să meară cu urna specială, cu ştampila cu menţiunea "VOTAT" şi buletine de vot la locul unde se află aceştia. În raza unei secţii de votare va fi folosită o singură urnă specială.

Alegătorii care nu sunt înscrişi în lista electorală permanentă a unei secţii de votare, dar sunt arondaţi acesteia, vor fi înscrişi în lista electorală suplimentară.

Tel verde. Asociaţia Pro Democratia (APD) va pune la dispoziţia alegătorilor un Telverde cu acces gratuit 0800.070.100 şi platforma online www.alegericorecte.ro, pentru a fi sesizate nereguli şi fraude din timpul alegerilor parlamentare. Linia telefonica va fi disponibilă sâmbătă, între orele 9.00 şi 20.00, şi duminică, între 7.00 şi 23.00, şi va putea fi utilizată de către cetăţeni şi pentru a obţine informaţii referitoare la detalii tehnice legate de procesul electoral.