În cadrul unui proiect implementat de către Agenţia Metropolitană Braşov au fost organizate cursuri de calificare pentru 159 de femei de etnie rromă din judeţul Braşov, cu vârste cuprinse între 18 şi 46 de ani, care nu aveau o calificare de bază sau deţineau o calificare însă nesolicitată pe piaţa muncii. Din cele 159 de femei care au început cursul, au fost calificate 130 de femei rome. Acestea au obţinut atestate profesionale acreditate la nivel naţional. Aceste calificări au fost alese ca urmare a cercetărilor de piaţă efectuate la nivel local şi ţinând cont de opţiunile femeilor, iar cursantele au fost selectate din comunităţile de rromi din Săcele, Ormeniş, Făgăraş şi Tărlungeni.